Koszenie traw i użytków zielonych

rolnik1

Oferujemy Państwu usługę zbioru traw najwyższej jakości sprzętem. Dzięki zestawieniu ze sobą ciągnika marki Fendt i zestawu kosiarek polskiej marki SaMASZ, jesteśmy w stanie efektywnie i bardzo wydajnie świadczyć usługi koszenia traw, użytków zielonych, a nawet poplonów. Szerokość robocza to 8,61m, a średnia wydajność wynosi około 9 ha/h. W zależności od zapotrzebowania istnieje możliwość wykorzystania transporterów w celu złożenia skoszonego materiału w jeden pokos. Pozwala to na zredukowanie dodatkowych czynności związanych z przerzucaniem i zgrabianiem materiału. Dzięki temu możemy uzyskać czysty, pozbawiany zanieczyszczeń pokos, oraz przyspieszyć zbiór. Ponadto zestaw kosiarek jest wyposażony w spulchniacze pokosu, które napowietrzają pokos ułatwiając przesychanie materiału.